Sponsorointi

Oy Norrgård Ab pyrkii muun toimintansa ohessa tukemaan erinäisiä tahoja sponsoroinnin avulla. Tällä hetkellä Oy Norrgård Ab tukee nuorten jääkiekkoa ja jalkapalloa. Yritys haluaa sponsoroinnin avulla tarjota henkistä ja taloudellista tukea tärkeäksi kokemilleen tahoille. Sponsorointi on myös tärkeä osa Oy Norrgård Ab:n markkinointia.