Råmaterial

Våra produkter är väldigt högklassiga och rena. Våra odlare använder mindre bekämpningsmedel och gödsel jämfört med andra stora länder med potatisodling. De använder inte heller groningshämmande medel (klorprofam) vid lagringen. Även i fabrikens produktionsprocess används mindre tillsatsämnen än vid potatisflingproduktion i allmänhet.

Kvalitetskonkurrensen ökas också med det att företaget använder helt och hållet helpotatis som råvara, emedan många av konkurrenterna använder potatisindustrins skäravfall. Detta inverkar på slutproduktens smak och konsistens. Som råmaterial används färsk potatis och så kallad B-klass potatis, som är kasserade i matpotatispackeriernas sortering pga. för stor eller liten storlek eller ytskorv.