14.09.2007

Pressmeddelande 14.9.2007

Styrelsen för Oy Norrgård Ab beslöt i går om samarbete med ST 1 Biofuels Oy. ST 1 Biofuels Oy kommer att bygga en etanolfabrik på bolagets tomt som kommer att utvinna etanol ur bolagets potatisavfall.

Vid bolaget uppstår en stor mängd potatis avfall när man producerar potatisflingor för livsmedelsindustrin både i hemlandet och för export.

Denna investering och placering här intill vår fabrik gör bolaget mera konkurrenskraftigt och då närmast på den internationella marknaden.

Oy Börje Norrgård Ab i Närpes, är landets ledande tillverkare av potatisflingor, och har hela tiden satsat på att utveckla produktionen av potatisflingprodukterna gemensamt med kunderna och så miljövänligt som möjligt.

Vd Börje Norrgård säger att denna etablering här i Sydösterbotten kommer att ha en stor betydelse i framtiden, bolagets mål har ända från början varit att man i Sydösterbotten använder potatis ” högen ” i sin helhet och får så litet svinn och miljöbelastning som möjligt och på detta sätt gör potatisodlingen och näringen mera lönsam och konkurrenskraftigare.

Styrelsen beslöt också i går att man kommer att förhandla med övriga aktörer i potatisskaleribranschen om möjlighet att kunna ta emot skaleri-avfall i framtiden för etanoltillverkningen.

ST 1 Biofuels Oy kommer under de närmaste veckorna anhålla om byggnadstillstånd och själva byggnadstiden blir mycket kort för största delen av fabriken kommer i containers.

Börje Norrgård kommenterar ytterligare varför placeringen just är i Närpes: "Det var synergieffekterna, tomtfrågan, spillvärmen från flingproduktionen samt råvaran från produktionen som avgjorde placeringen, likaså bolagets/styrelsens positiva tankar om framtiden och näringen" säger han.

Om allt går enligt planerna nu så kommer etanoltillverkningen av potatisavfall att vara i bruk i Närpes i början av nästa år 2008 och med en mängd på c:a 2 miljoner liter.

Mera information fås av:
VD Börje Norrgård
GSM 0400-562065

Gå till "Pressmeddelanden"