12.02.2007

Pressmeddelande 12.2.2007

Potatisflingproduktionen i Närpes behöver mera potatisråmaterial.
Under de kommande åren behövs 10 -12 miljoner kg ”stärkelsepotatis” direkt från åkern till produktionen under tiden 15.8 – 31.10.

Oy Norrgård Ab har under de två senaste åren utvecklat två nya flingprodukter som behöver stärkelsepotatis med hög stärkelsehalt och som lämpar sig för dessa specialflingprodukter.

Utvecklingen har haft som mål att öka inhemska flingproduktens konkurrenskraft i utlandet och här har man nu lyckats , för av de nya produkterna kommer 80 % att gå på export.

Oy Norrgård Ab i Närpes, en av landets ledande tillverkare av potatisflingor, effektiverar sin verksamhet. För närvarande förädlar närmare 200.000 kg potatis i dygnet.

- Vi vill kämpa om de främsta platserna bland tillverkare av högklassiga potatisflingor i Europa, säger VD Börje Norrgård.

Målet har varit att uppnå en högre och jämnare kvalitet på slutprodukten. Det är mycket viktigt för våra kunder och därmed också för vår konkurrenskraft, fortsätter Norrgård.

Fabriken har goda möjligheter att nå en topp-position, eftersom våra odlare använder mindre bekämpnings-medel och konstgödsel än vad som är brukligt i många av de ”stora” länderna inom potatisproduktion. De använder inte heller några groningshämmande medel vid lagringen av potatis (klorprofan), påpekar Norrgård. Enligt honom använder fabriken också mindre tillsatsämnen i själva processen än tillverkarna av potatisflingor i allmänhet.

Vidare uppnår man en konkurrensfördel på kvalitets sidan i och med att företaget använder endast hel potatis som råvara, medan många av konkurrenterna utnyttjar skal och skäravfall från potatisindustrin. Detta märks både i smak och konsistens på slutprodukten. Som råvara används potatis direkt från åkern direkt till produktionen och därtill användes s.k. B-klass potatis, dvs. potatis som urskiljts vid sorteringen av matpotatis på grund av t.ex. storlek eller skorv.

Under senare år har företagets ägarbas utvidgats. Odlare från trakten samt potatispackerier har inträtt som aktieägare. Därmed har man uppnått en större säkerhet på ömse sidor – aktionärerna kan trygga åtgången av B-klass potatis, medan förtaget kan säkra tillgången på råmaterial.
Samtidigt kan aktieägarna uppnå såväl högre kvalitet på matpotatis som förbättrad lönsamhet.

En fortgående utveckling av produktionsprocessen ser Norrgård som livsviktig.

- Det är nödvändigt för att upprätthålla och förbättra vår konkurrenskraft, konstaterar Norrgård.

Till exempel har man i en betydande grad minskat miljöbelastningen från fabriken samt uppnåttansenliga kostnadsinbesparingar i och med att återvinningen av vatten och avfall förbättrades under senaste skördeperiod..

Till Norrgårds kunder hör landets största bagerier, livsmedelsindustrin, parti- och centralaffärer samt storkök.

Tilläggsuppgifter:

VD Börje Norrgård, tel 0400 -562 065 samt Teknisk chef Mathias Sigg, tel. 040-586 5774

Gå till "Pressmeddelanden"