Uppgifter om Norrgård

Landets ledande potatisflingtillverkare Oy Norrgård Ab, som verkar i Närpes, har effektiverat sin verksamhet. Den förnyade fabriken förädlar högklassiga potatisflingprodukter 24 timmar i dygnet. Tillväxten gör det möjligt att konkurrera med marknadsföring av renare kvalitet av potatisflingor för Ryssland och västmarknaden.

Vi vill vara företaget som ligger högst upp på listan bland företag som tillverkar högklassiga potatisflingprodukter i Europa. Under det pågående två-åriga utvecklingsprojektet har vi tagit i bruk nya produktionsanläggningar och styrningsmetoder. Vi har som mål att uppnå både högre och jämnare kvalitet på slutprodukten. Detta är mycket viktigt med tanke på företagets kunder och konkurrensen inom marknaden.

Under de senaste åren har företagets ägarandel utvidgats så att, närområdets odlare och potatispackerier har anslutit sig som aktieägare. Detta ökar säkerheten från båda hållen - för aktieägarna säkrar man B-klass potatisens åtgång och för företaget tillgång på råvara. Samtidigt kan aktieägarna höja sin kvalitet och lönsamhet.

Fortlöpande utveckling av produktionsprocessen är livsviktigt. På detta vis uppehåller vi och förbättrar vi vår konkurrensförmåga. Fabriken har till exempel väsentligt minskat på miljöbelastningen och dessutom fått betydande kostnadsbesparningar. Under förra odlingssäsongen utvecklade vi tillvaratagandet av vatten och avfall. I samband med detta färdigställdes företagets moderna reningsverk. Under år 1992 använde vi i vår process 390 m³ vatten i dygnet. Nuförtiden släpper vi ut från vårt reningsverk till stadens avfallsnät i medeltal 15 m³ vatten i dygnet. Skalavfallet som uppstår i produktionen körs inom processen till foder. Motsvarande typer av nya förbättringsmål ställs för det pågående två-åriga utvecklingsprojektet.

Förutom potatisflingor tillverkar Oy Norrgård Ab också gurksallad. Även till den får vi råmaterial från närområdet. På detta vis kommer Närpes packeriernas sorterade II-klass " krokiga" gurkor till återanvändning hos oss.

Oy Norrgård Ab uppskattar sin marknadsandel till 60 % och är därmed landets ledande potaisflingtillverkare. Fabriken i Närpes sysselsätter direkt 16 personer. Underleverantörer bl.a. transportföretag och maskinserviceföretag sysselsätter därtill ett tiotal personer. Till Norrgårds kunder hör livsmedelsindustrin, landets största bagerier, parti-och centralaffärer samt storkök.